ทำกำแพงป้องกันดินสไลด์ ด้วยแผ่นพื้นสำเร็จรูป (Plank Slab)

จากบทความก่อนหน้านี้ กดเสาเข็มตามแนวรั้วด้วยรถแบ็คโฮ ทำกำแพงป้องกันดินสไลด์ รอบนี้ถึงเวลาทำกำแพงของจริงแล้ว ซึ่งเสาเข็มไอที่ฝังดินไว้ระยะห่าง 1.5 เมตร ดังนั้นจึงต้องเลือกแผ่นพื้นสำเร็จรูป (Plank Slab) ที่มีความยาว 1.5 เมตร เพื่อที่จะได้เสียบลงร่องเสาเข็มได้พอดี และควรกดเสาเข็มไว้รับน้ำแผ่นพื้นเอาไว้ระหว่างเสาไอด้วย อาจจะใช้พวกเสาเข็ม 6 เหลี่ยมก็ได้ จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายลง

วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปทำแนวรั้ว กันดินสไลด์

กำแพงปูที่สร้างจากแผ่นพื้นสำเร็จรูป และเสาเข็มไอ

กดเสาเข็มรั้ว ด้วยรถแบ็คโฮ

แนวเสาเข็มทำรั้ว ที่ใช้รถแบ็คโฮกดเอาไว้

วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปทำแนวรั้ว กันดินสไลด์

แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป มีน้ำหนักเยอะพอสมควร จึงใช้รถแบ็คโฮคันเล็กยกแผ่นพื้นสอดเข้าระหว่างช่องเสาเข็ม

วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปทำแนวรั้ว กันดินสไลด์

กำแพงคอนกรีต เริ่มใกล้จะเป็นรูปเป็นร่างแล้ว

วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปทำแนวรั้ว กันดินสไลด์

สอดแผ่นพื้นสำเร็จรูปเข้าช่องระหว่างเสาเข็มแต่ละต้น

วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปทำแนวรั้ว กันดินสไลด์

งานกำแพงคอนกรีตเสร็จไปอีกหนึ่งขั้น ต่อไปก็จะเป็นงานเทคานทับหลัง แล้วรั้งเข้าไปกับแนวถมดิน ป้องกันกำแพงพังมาอีกด้านที่ไม่ได้ถมดิน