ฝังท่อลอดใต้ถนน สูบน้ำจากคลองเข้ามาใช้ทำเกษตร

ปกติเห็นคนอื่นเขาทำเกษตรมักจะเจอแต่ปัญหาเรื่องไม่มีแหล่งน้ำ จนอาศัยแต่น้ำฝนหรือเจาะน้ำบาดาลมาใช้ แต่สวนที่ผมกำลังพัฒนาให้เป็น Smart Farm กลับตรงกันข้าม เพราะพื้นที่ของ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เป็นพื้นที่ทำนามาตั้งแต่สมัยก่อน ดังนั้นโซนนี้จึงไม่มีปัญหาด้านการขาดแหล่งน้ำ  Continue reading “ฝังท่อลอดใต้ถนน สูบน้ำจากคลองเข้ามาใช้ทำเกษตร”

ทำกำแพงป้องกันดินสไลด์ ด้วยแผ่นพื้นสำเร็จรูป (Plank Slab)

จากบทความก่อนหน้านี้ กดเสาเข็มตามแนวรั้วด้วยรถแบ็คโฮ ทำกำแพงป้องกันดินสไลด์ รอบนี้ถึงเวลาทำกำแพงของจริงแล้ว ซึ่งเสาเข็มไอที่ฝังดินไว้ระยะห่าง 1.5 เมตร ดังนั้นจึงต้องเลือกแผ่นพื้นสำเร็จรูป (Plank Slab) ที่มีความยาว 1.5 เมตร เพื่อที่จะได้เสียบลงร่องเสาเข็มได้พอดี และควรกดเสาเข็มไว้รับน้ำแผ่นพื้นเอาไว้ระหว่างเสาไอด้วย อาจจะใช้พวกเสาเข็ม 6 เหลี่ยมก็ได้ จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายลง Continue reading “ทำกำแพงป้องกันดินสไลด์ ด้วยแผ่นพื้นสำเร็จรูป (Plank Slab)”

กดเสาเข็มตามแนวรั้วด้วยรถแบ็คโฮ ทำกำแพงป้องกันดินสไลด์

การจะทำสิ่งปลูกสร้างไม่ว่าจะเป็นบ้านหรืออาคารต่างๆ ก่อนจะเริ่มทำงานก่อสร้างจะต้องถมดินเพื่อปรับระดับพื้นที่ก่อน โดยเฉพาะพื้นที่ที่ต่ำจะต้องถมดินให้สูงถึงระดับถนนหรือสูงกว่าเล็กน้อย เพื่อป้องกันปัญหาน้ำระบายไม่ทันหรือน้ำท่วมที่จะตามมาช่วงหน้าฝน Continue reading “กดเสาเข็มตามแนวรั้วด้วยรถแบ็คโฮ ทำกำแพงป้องกันดินสไลด์”