น้ำพริกอ่องคู่ผักกระถิน เหมือนตั๋วยุพินคู่กับตั๋วอ้าย

ของกิ๋นบ้านเฮาวันนี้นำเสนอ น้ำพริกอ่อง เป็นอาหารขึ้นชื่อของคนเมืองเหนือ พอย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองกรุงก็ได้กินน้ำพริกอ่องรสชาติดั้งเดิมไม่ได้เลย หนำซ้ำแถวนี้ก็ไม่มีร้านอาหารเหนือด้วย สุดท้ายถ้าอยากกินอะไรก็ต้องทำกินเอง Continue reading “น้ำพริกอ่องคู่ผักกระถิน เหมือนตั๋วยุพินคู่กับตั๋วอ้าย”