เซี้ยมพีวีซี (PVC Corner Bead)

เซี้ยมพีวีซี (PVC Corner Bead) หรือเรียกว่า เซี้ยม เป็นผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่ผลิตจากพีวีซีเกรดพิเศษที่มีคุณภาพดีมีความยืดหยุ่นและคงทนสูง ใช้ในงานจับมุมแนวฉาบปูนเพื่อให้ได้แนวตรง ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยด้วยเครื่องจักรที่มีคุณภาพใช้สำหรับงานจับมุมเสา คาน และขอบผนัง เพื่อการใช้งานที่แตกต่างมีให้เลือกหลากหลายขนาดให้เลือกตามลักษณะการใช้งาน

Thospaak

April 23, 2020

การอัดรีดขึ้นรูปพลาสติก (Extrusion moulding)

การอัดรีดขึ้นรูปพลาสติก (Extrusion moulding) คือการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ยาวต่อเนื่องกันไม่รู้จบ จากสารพลาสติกที่เป็นผงหรือเป็นเม็ด โดยกรรมวิธีอัดรีดผ่านกัวได (die head) โดยใช้เครื่องอัดรีด (extruder) เป็นตัวผลิตชิ้นงาน

Thospaak

April 11, 2020

การฉีดพลาสติก (Injection Molding)

การฉีดพลาสติก (Injection Molding) เป็นกระบวนการการผลิตชิ้นงาน โดยอาศัยกรรมวิธีการเติมเม็ดพลาสติกเข้าไปในเครื่องฉีดพลาสติก โดยให้เม็ดพลาสติกผ่านความร้อนจนอ่อนตัวลง หลอมละลายเป็นของเหลวก่อน แล้วเครื่องฉีดพลาสติกจะทำการฉีดพลาสติกเหลว เข้าไปยังแม่พิมพ์ในเครื่องฉีดพลาสติก ที่ใช้สำหรับฉีดพลาสติกในรูปแบบต่างๆ

Thospaak

April 10, 2020

ขวดพลาสติก PET และ HDPE คืออะไร

ในปัจจุบันพลาสติกเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์เรามาก ทั้งของเล่น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องประดับ รวมถึงภาชนะบรรจุสินค้าต่างๆ มากมาย พลาสติกที่นำมาใช้เหล่านี้มีหลายชนิด ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป ในบรรดาของที่ทำด้วยพลาสติกดังกล่าว พลาสติกเพื่อการ บรรจุหีบห่อ นับว่าได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ทั้งในเชิงการค้า การตลาด และอุตสาหกรรม มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นสูงมาก

Thospaak

April 4, 2020

ท่อพีวีซี (PVC Pipe) ท่อน้ำประปา ท่อน้ำเกษตร ท่อเดินสายไฟ

ท่อพีวีซี (PVC Pipe) หรือโพลีไวนิลคอลไรด์ (Polyviny Chloride) เป็นพลาสติกหรือเรซิ่นสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง มีความเหนียวยืดหยุ่นต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ทนความร้อนทนต่อแรงดันน้ำทั้งภายในและภายนอก มีน้ำหนักเบา อีกทั้งทนต่อการกัดกร่อนของกรดหรือต่างได้เป็นอย่างดี มีคุณสมบัติไม่เป็นตัวนำไฟฟ้าเป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดี และเป็นวัสดุไม่ติดไฟ มีผิวมันเรียบ มีน้ำหนักเบาและมีราคาถูก ท่อพีวีซีมีคุณสมบัติทนต่อการ ออกซิแดนช์และการเสื่อมสภาพได้ จึงทำให้โดยเฉลี่ยนท่อพีวีซีจะมีอายุการใช้งานนานถึง 50 ปี

Thospaak

March 25, 2020