เวียงสา จ.น่าน เมืองเล็กๆ ท่ามกลางขุนเขา

สมัยที่เริ่มเข้ามาทำงานที่กรุงเทพฯ ในช่วงแรกนั้น ยังไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อซื้อรถยนต์ส่วนตัวมาใช้ จะกลับบ้านที่น่านแต่ละครั้งเป็นเรื่องลำบากมาก การเดินทางด้วยเครื่องบินก็ไม่สะดวกเหมือนปัจจุบัน แถมราคาตั๋วเครื่องบินสมัยนั้นก็แพงมากด้วย จะเดินทางด้วยรถไฟก็ไปไม่ถึงน่าน ปลายทางสุดที่ เด่นชัย จ.แพร่ ทางเลือกที่ดีที่สุดจึงเป็นการเดินทางด้วยรถทัวร์ขึ้นที่หมอชิตแล้วไปลงที่ อ.เวียงสา Continue reading “เวียงสา จ.น่าน เมืองเล็กๆ ท่ามกลางขุนเขา”