ตั้งเครื่องผลิตชิ้นงานพลาสติก รีดรางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

งานหลักตอนนี้คือทำฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ เป็นการทำเกษตรสมัยใหม่ที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ซึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือรางพลาสติก การจะได้ชิ้นงานพลาสติกออกมา จำเป็นต้องอาศัยเครื่องจักรมาใช้ในการผลิต ซึ่งมาญาติทำโรงงานพลาสติกอยู่แล้ว เลยถือโอกาสเอาแม่พิมพ์มาทดลองรีดรางผักดู
งานที่ฟาร์มนอกจากจะทำผักสลัดขายแล้ว อีกส่วนที่ทำก็คือพัฒนาระบบการเกษตรให้ทันสมัย เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มากกว่าเดิมด้วย

ตั้งเครื่องรีดรางพลาสติก ทดสอบการขึ้นชิ้นงาน

ทดสอบรีดรางพลาสติกโดยใช้แม่พิมพ์ชุดนี้ดูว่าเครื่องตัวนี้จะมีกำลังขับพอไหม

ตั้งเครื่องรีดรางพลาสติก ทดสอบการขึ้นชิ้นงาน

ติดตั้งแม่พิมพ์และใช้น้ำเป็นตัวทำความเย็นเพื่อให้ชิ้นงานพลาสติกแข็งตัว

ตั้งเครื่องรีดรางพลาสติก ทดสอบการขึ้นชิ้นงาน

ตัวแม่พิมพ์ที่นำมาทดสอบ

ตั้งเครื่องรีดรางพลาสติก ทดสอบการขึ้นชิ้นงาน

เริ่มขึ้นเป็นชิ้นงาน

ตั้งเครื่องรีดรางพลาสติก ทดสอบการขึ้นชิ้นงาน

ระบบทำความเย็นเพื่อให้งานพลาสติกแข็งตัว

ตั้งเครื่องรีดรางพลาสติก ทดสอบการขึ้นชิ้นงาน

เม็ดพลาสติก ยิ่งใช้เกรดดี ราคาก็จะยิ่งแพง